Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:27:40

På remiss: uppdaterade föreskrifter gällande inrapportering av årsrapporter

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) tagit fram ett förslag på uppdaterade föreskrifter för elnätsföretagens, gasnätsföretagens och fjärrvärmeföretagens inrapportering av årsrapporter. Till och med den 17 oktober 2022 kan intressenter lämna synpunkter på förslagen.

Varje år är elnätsföretag, gasnätsföretag och fjärrvärmeföretag skyldiga att skicka in sina årsrapporter för föregående kalenderår till Ei. Det sker via Ei:s inrapporteringssystem NEON.

Förutom den digitala inrapporteringen har företagen även behövt skicka in ett original eller vidimerat exemplar av årsrapporten samt revisorsintyg till Ei via vanlig post.

En ändring i redovisningsförordningarna den 1 september 2022 har gjort det möjligt att hantera all inrapportering av årsrapporter digitalt. Därför har Ei nu uppdaterat sina föreskrifter, vilket gör att inrapportering av årsrapporter och revisorsintyg kan ske helt digitalt från och med nästa inrapportering som sker 2023.

Föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 februari 2023 och tillämpas i den inrapportering av företagens årsrapporter som ska ske innan 31 juli 2023.

Lämna synpunkter senast 17 oktober

Alla intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på de föreslagna ändringarna. Ei behöver ha dina synpunkter senast den 17 oktober 2022. Synpunkter skickas via e-post till Ei:s registratur (se kontaktuppgifter längre ner på sidan). Var vänlig ange ärendenummer för respektive föreskrift i e-postmeddelandets ämnesrad.

Om allmänna handlingar

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Om allmänna handlingar.

Dokument att lämna synpunkter på

  • Möjligheten att lämna synpunkter har stängts.
Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter