Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 07:12:50

Vill du veta mer om inrapporteringen av smarta elnätsindikatorer? Anmäl dig till Ei:s dialogmöte 24 november

Den 24 november arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett dialogmöte om elnätsföretagens inrapportering gällande smarta elnät. På mötet finns möjlighet att ställa frågor om den kommande inrapporteringen och få mer information om regelverket. Ei tar också tacksamt emot input till den handbok som nu tas fram till hjälp för elnätsföretagen.

För att främja energieffektivitet och integreringen av el från förnybara energikällor ska Ei enligt elmarknadsdirektivet följa upp utvecklingen av smarta elnät och vartannat år offentliggöra en nationell rapport med rekommendationer.

För att det ska vara möjligt behöver elnätsföretagen rapportera in uppgifter till Ei om utvecklingen av smarta elnät och flexibilitet. Elnätsföretagens första inrapportering till Ei ska ske i april 2024 och vara baserad på uppgifter från 2023.

Nya föreskrifter publicerades i juli

I början av juli publicerade Ei nya föreskrifter, EIFS 2022:05, om vilka uppgifter som elnätsföretagen ska rapportera in för att Ei ska kunna följa upp utvecklingen av smarta elnät.

Innan elnätsföretagens första inrapportering i april 2024 kommer Ei att ta fram en handbok som beskriver vad som ska rapporteras och hur inrapporteringen ska gå till.

Dialogmöte 24 november – få information och påverka utformningen av handboken

Den 24 november 2022 arrangerar Ei ett dialogmöte där det finns möjlighet att diskutera och ställa frågor om den kommande inrapporteringen, få information om regelverket och möjlighet att komma med synpunkter och göra medskick till den handbok för inrapportering som nu tas fram.

Det finns möjlighet att vara med på mötet, både på plats i Stockholm, eller digitalt. Det fysiska dialogmötet blir på förmiddagen den 24 november och det digitala kommer att hållas samma dag, men på eftermiddagen.

På programmet

  • Kort bakgrund om regelverket och syftet.
  • Vad ska uppgifterna som elnätsföretagen rapporterar till Ei användas till?
  • Genomgång av föreskriften och av utkastet till handbok (utkastet skickas ut till alla som anmält sig cirka en vecka innan dialogmötet).
  • Diskussion om handboken och dess innehåll. Deltagarna får gärna komma med synpunkter på innehållet och föreslå förbättringar.
  • Vad händer framöver?

Anmälan för dig som vill vara med fysiskt i Stockholm (begränsat antal platser)

Datum: 24 november

Tid: Klockan 10.00-12.00

Plats: Ei:s möteskontor på Drottninggatan 26, Stockholm. Antalet platser till det fysiska dialogmötet är begränsat till 18 personer. Anmälan stänger när mötet är fulltecknat.

Anmälan: anmäl dig senast den 12 november. Anmälan att vara på plats fysiskt i Stockholm Länk till annan webbplats..

Anmälan för dig som vill vara med digitalt

Datum: 24 november

Tid: Klockan 13.30-15.30

Plats: Digitalt, möteslänk finns i det bekräftelsemejl som du får när du anmäler dig.

Anmälan: Anmäl dig senast 12 november. Anmälan att vara med på mötet digitalt Länk till annan webbplats..

Kontakt
Herlita Bobadilla Robles
Analytiker/ingenjör

016-16 27 75

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter