Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:32:44

Fortfarande möjligt att svara på remiss om nya föreskrifter för mätning av el

Vill du lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) förslag på nya föreskrifter för mätning av el? Då finns fortfarande möjlighet. Förslaget är ute på remiss till och med den 13 oktober 2022.

Information om förslaget på nya föreskrifter och hur du lämnar dina synpunkter finns i tidigare webbnyhet.

På remiss: Nya föreskrifter för mätning av el

Välkommen att lämna synpunkter!

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter