Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 13:23:17

På remiss: Nya föreskrifter för mätning av el

Nu finns ett förslag på nya föreskrifter för mätning av el. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till och med den 13 oktober 2022.

På grund av ny lagstiftning*, har Energimarknadsinspektionen (Ei) nu tagit fram ett förslag på nya föreskrifter för mätning av el.

De nya föreskrifterna anpassas till att tidsperioden för avräkning av obalanser ändras från 60 minuter till 15 minuter.

Andra nyheter i de föreslagna föreskrifterna är bland annat:

  • De reglerar hur 15-minutersvärden rapporteras och beräknas för mätare som under en övergångsperiod registrerar mätvärden varje timme.
  • Hur mätning och avräkning ska ske för de kunder som tecknar timprisavtal eller begär sådan mätning.

Utöver detta sammanfogas mätföreskrifterna med Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:5) om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning.

Förslaget är att de nya föreskrifterna ska träda i kraft den 1 november 2023.

Synpunkter senast 13 oktober

Alla intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget på de nya föreskrifterna.

Ei behöver ha dina synpunkter senast den 13 oktober 2022. Synpunkterna skickas via e-post till Ei:s registrator. Se e-postadress längst ner på sidan. Var vänlig ange ärendenummer 2022–100432 i e-postmeddelandets ämnesrad.

Dokument att lämna synpunkter på

  • Möjligheten att lämna synpunkter har stängts.

Om allmänna handlingar

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Om allmänna handlingar.

Lagstiftning som ligger till grund för de nya mätföreskrifterna för el

Den lagstiftning som ligger till grund för de nya mätföreskriftera är främst:

*Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el. Länk till annan webbplats.

*Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el Länk till annan webbplats.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter