Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:11:31

Svenska kraftnät får använda flaskhalsintäkter för att ytterligare sänka transmissionsnätstariffen 2023

I våras godkände Energimarknadsinspektionen (Ei) att Svenska kraftnät får använda en del av intäkterna från överbelastning (så kallade flaskhalsintäkter) för att sänka transmissionsnätstariffen under 2023. På grund av ökade intäkter har Svenska kraftnät nu ansökt om att få sänka transmissionsnätstariffen ytterligare för 2023, vilket Ei har godkänt.

Bakgrunden till ansökan är att de så kallade flaskhalsintäkterna ökat betydligt sedan prognosen i juni på grund av ökade prisskillnader mellan elområden. De höga priserna innebär att även elnätföretagens kostnader för förluster har ökat.

Ökade kostnader innebär att elnätsföretagen kan höja sina avgifter, vilket då drabbar kunderna.

I det tidigare beslutet, som fattades i juni 2022, godkände Ei att Svenska kraftnät fick använda flaskhalsintäkter för att sänka transmissionsnätstariffen med 2,5 miljarder kronor. Nu har Svenska kraftnät ansökt om att få göra en tariffreducering på ytterligare cirka 3,9 miljarder kronor.

Ei har nu godkänt Svenska kraftnäts ansökan.

Tidigare nyhet om intäkter för överbelastning 2023: Ei godkänner att flaskhalsintäkter får användas för att sänka nättariffen under 2023

Vad är flaskhalsintäkter?

Flaskhalsintäkter uppstår om elpriset i ett elområde där elen produceras är lägre än i det elområde dit elen överförs. Mellanskillnaden kallas flaskhalsintäkt. Flaskhalsintäkterna ges till det företag som överför elen mellan de två elområdena.

Vad är transmissionsnätstariff?

En förklaring av transmissionsnätstariffen och dess olika delar finns på Svenska kraftnäts webbplats: Transmissionsnätstariffen Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter