Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:33:20

Ei godkänner att flaskhalsintäkter får användas för att sänka nättariffen under 2023

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt att Svenska kraftnät får använda en del av flaskhalsintäkterna för att sänka transmissionsnätstariffen under 2023.

Inför 2023 ska Ei fatta beslut om Svenska kraftnäts användning av flaskhalsintäkter, alltså intäkter från överbelastning. De senaste åren har intäkterna varit ovanligt stora och prognoser visar att intäkterna troligen kommer fortsätta vara ovanligt stora även några år framöver.

Enligt elmarknadsförordningen ska flaskhalsintäkter användas för att garantera att kapaciteten är tillgänglig och för att bibehålla eller öka överföringskapaciteten, till exempel genom att investera i nya infrastrukturprojekt. Svenska kraftnät har redogjort för de åtgärder som de avser använda intäkterna till.

Ei:s bedömning är att Svenska kraftnäts åtgärder uppfyller målen i elmarknadsförordningen i tillräcklig grad. Därför godkänner Ei också att en del av intäkterna får användas för att sänka transmissionsnätstariffen.

Ei:s beslut om flaskhalsintäkter, ärende 2022-101657. Länk till annan webbplats.

Vad är flaskhalsintäkter?

Flaskhalsintäkter uppstår om elpriset i ett elområde där elen produceras är lägre än i det elområde dit elen överförs. Mellanskillnaden kallas flaskhalsintäkt. Flaskhalsintäkterna ges till det företag som överför elen mellan de två elområdena.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter