Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 13:20:35

Dags för uppföljningsseminarium i regeringsuppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar sedan hösten 2021 med uppdraget att i samarbete med andra myndigheter utveckla och testa nya koordinerade arbetssätt för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. I mars hade vi uppstartkonferens och nu, den 3 oktober, är det dags att berätta om vilka åtgärder vi identifierat och arbetat med så här långt.

I uppdraget ingår fem nätutvecklingsprojekt. I dem arbetar Ei, Lantmäteriet och länsstyrelserna tillsammans med nätägarna intensivt med att identifiera och implementera åtgärder som kortar tiden i nätutvecklingsprocessen. På seminariet berättar vi om vilka åtgärder vi arbetat med hittills och avslutar med att redogöra för arbetet framåt.

Program

  • 13:00: Inledning.
  • 13:05: Regeringsuppdraget, åtgärdsarbete och internationell utblick.
  • 13:50: Paus.
  • 14:00: Implementering av åtgärder i nätutvecklingsprojekten.
  • 15:20: Arbetet framöver.
  • 15:30: Avslutning.

Seminariet är digitalt. Sista anmälningsdag är torsdagen den 29 september.

Fredagen den 30 september skickar vi ut en länk till seminariet till alla som anmält sig.

Här anmäler du dig till seminariet Länk till annan webbplats..

Mer information om regeringsuppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter