Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:56:33

Ei tar in ett nytt pilotprojekt i uppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

I slutet av januari valdes flera nätutvecklingsprojekt ut som ska ingå i Energimarknadsinspektionens (Ei:s) uppdrag att i nära samarbete med andra myndigheter, men också elnätsföretag, försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. Ei har nu valt att plocka in ytterligare ett pilotprojekt.

Projektet i fråga är Vattenfall Eldistributions regionnäts­förstärkning i Göteborgsområdet.

—Vi vet att det finns stora elintensiva industrisatsningar på gång i regionen och ser fram emot att jobba tillsammans med Vattenfall Eldistribution, Lantmäteriet och Länsstyrelsen Västra Götaland för att gemensamt hitta ledtidsförkortande åtgärder. Det känns positivt att kunna välkomna ytterligare ett spännande och viktigt projekt till vårt uppdrag, säger Ei:s projektledare Marielle Lahti.

Här hittar du vår projektsida där du kan läsa mer om regeringsuppdraget och de pilotprojekt som ingår.

I september 2021 fick Ei, Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya arbetssätt för att bättre koordinera hanteringen av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Ei leder arbetet och ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast den 1 maj 2023.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter