Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:39:31

Fortfarande möjligt att tycka till om förslag på uppdaterade gasföreskrifter

Intressenter har fortfarande möjlighet att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) förslag på uppdaterade föreskrifter gällande mätning av gas. Skicka in dina synpunkter till Ei senast den 11 juli 2022.

Ei har tagit fram ett förslag på en uppdaterad version av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2014:8) om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar.

Anledningen till att föreskrifterna revideras är nya förutsättningar på gasmarknaden. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till och med den 11 juli 2022.

Till förslaget och mer information om hur du lämnar synpunkter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter