Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 11:54:27

Nyheter i årets granskning av företagens årsrapporter och rapporter om drift- och affärsförhållanden

Den 31 juli är sista dag för energiföretagen (el, naturgas, fjärrvärme) att rapportera in uppgifter om årsrapporter till Energimarknadsinspektionen (Ei). Samma datum ska fjärrvärmeföretagen även ha lämnat in en rapport om drift- och affärsförhållanden. Inför årets granskning finns några nyheter som är bra att känna till.

Ei kommer inom kort att påbörja granskningen av de rapporter som lämnats in.

Två granskningar kan innebära två begäran om kompletteringar

Nytt för i år är att det kommer att ske två parallella granskningar av årsrapporterna för elnät. En granskning görs av den särskilda rapporten och en granskning av de övriga delarna.

Det medför att företag som behöver komplettera något, kan få två separata dokument från Ei med "Begäran om komplettering" som de behöver svara på. Dokumenten liknar varandra, men avser olika delar av årsrapporterna.

Ingen påminnelse via brev

I år har även några förändringar gällande påminnelser om komplettering gjorts som är viktiga för företagen att känna till.

Om en årsrapport inte är komplett eller om det finns oklarheter i det inrapporterade materialet kommer Ei att skicka en begäran till företaget om komplettering eller svar på frågor. Om kompletteringen inte kommer in till Ei eller om den skickas in för sent kan Ei komma att fatta beslut om förseningsavgift.

Ei kommer att påminna aktuellt företag om att skicka in sin komplettering en gång via antingen telefon eller e-post. Någon påminnelse om kompletteringar kommer inte att skickas ut via brev till företag som inte svarar i tid.

Läs mer

Snart öppnar e-tjänsten för energiföretagens inrapportering av årsrapporter (tidigare webbnyhet)

(Den 31 juli är en söndag, därför är sista rapporteringsdag i praktiken den 1 augusti just i år.)

Kontakt
Årsrapporter

Växel 016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter