Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:55:07

Så här ska kraftledningar som berör samiska intressen konsulteras

Energimarknadsinspektionen (Ei) och andra myndigheter ska konsultera företrädare för det samiska folket innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samiska intressen. Nu finns det beskrivet på Ei:s webbplats hur konsultationen ska genomföras i samband med tillståndsprövning för kraftledningar.

I mars 2022 trädde en ny lag i kraft som innebär att myndigheter ska konsultera företrädare för det samiska folket innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna.

Syftet med lagen är att säkerställa samernas rätt till delaktighet i beslutsprocesser på alla nivåer i samhället och att stärka samernas inflytande i frågor som särskilt berör samiska intressen.

Ei har nu tagit fram en riktlinje för hur och när konsultationen ska genomföras när det gäller tillståndsprövning för elnät.

Till konsultation med det samiska folket gällande tillståndsprövning för elnät.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter