Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:09:10

ACER vill ha synpunkter inför beslut om 70-procentsregeln

EU-myndigheten ACER* påbörjar nu arbetet för att avgöra om Svenska kraftnät ska få undantag från den så kallade 70-procentsregeln. Inför beslutet vill ACER ha in synpunkter från intressenter. Sista dag att lämna synpunkter är den 30 juni 2022.

Den 21 april fattade Energimarknadsinspektionen (Ei) beslut i sin prövning av Svenska kraftnäts ansökan om undantag från den så kallade 70-procentsregeln. Avseende sammanlänkningarna mellan elområde Finland – Sverige 3 och Danmark 1 – Sverige 3 som påverkas av ett öst-västligt flöde har Ei bedömt att det finns skäl att medge ett undantag.

Eftersom tillsynsmyndigheterna i Danmark och Finland motsätter sig ett sådant undantag, säger regelverket att ACER ska göra den slutliga prövningen och avgöra om undantag ska beviljas.

En del i ACER:s beslutsprocess är att det finns möjlighet för intressenter att komma in med sina synpunkter. Synpunkter kan lämnas till ACER till och med den 30 juni 2022.

Mer information om ärendet och hur du lämnar synpunkter finns på ACER:s webbplats: ACER to decide on the Swedish TSO’s request for derogation from 70% requirement Länk till annan webbplats.

Information om Ei:s beslut finns i tidigare nyhet på ei.se: ACER får avgöra om Svenska kraftnät ska få undantag från 70-procentsregeln

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en samarbetsorganisation för EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter