Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:53:58

Vill du vara med i referensgruppen för projekt regulatoriska sandlådor

Är du intresserad av att bidra med kunskap, idéer och erfarenhet i Energimarknadsinspektionens (Ei:s) projekt regulatoriska sandlådor? Anmäl dig gärna till vår externa referensgrupp! Gruppen har en viktig roll i att diskutera och ge återkoppling på hur en modell för regulatoriska sandlådor skulle kunna utformas för den svenska energimarknaden.

I mars startade Ei ett projekt för att titta närmare på det som kallas regulatoriska sandlådor; utrymmen där aktörer under ett förenklat regelverk kan få möjlighet att testa nya innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller under en begränsad tid.

Projektet kommer att knyta en extern referensgrupp till sig för att föra dialog om användningsområden, och samla in idéer och kunskap kring hur en regulatorisk sandlåda skulle kunna utformas för att fungera på bästa sätt i Sverige.

Digitalt seminarium den 16 juni

Projektet kommer att bland annat att bjuda in till seminarier för den externa referensgruppen. Det första seminariet är digitalt och hålls förmiddagen den 16 juni.

Inbjudan till seminariet kommer att skickas ut till referenspersonerna tillsammans med några frågor som vi gärna vill få svar på. Svaren ska bidra till kunskap kring lämpliga användningsområden, utformning och design av en modell för regulatoriska sandlådor. De bildar också underlag för diskussionerna den 16 juni.

Vill du vara med i referensgruppen eller har frågor om projektet, mejla gärna oss på regulatoriskasandlador@ei.se.

Här hittar du projektsidan för regulatoriska sandlådor med kontaktuppgifter och annan information.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter