Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 05:45:28

Vill du tycka till om föreskrifter om fjärrkyla?

Det finns fortfarande möjlighet att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) förslag på föreskrifter om fjärrkyla.

Förslaget på föreskrifter är ute på remiss till och med den 15 maj 2022 och fram till dess kan intressenter lämna synpunkter till Ei.

Information om förslaget, dokumenten och hur du lämnar synpunkter finns i tidigare nyhet: På remiss: föreskrifter om fjärrkyla – sista svarsdag 15 maj

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter