Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:23:24

På remiss: föreskrifter om fjärrkyla – sista svarsdag 15 maj

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu tagit fram ett förslag på föreskrifter om fjärrkyla. Till och med den 15 maj 2022 har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

I april 2022 beslutade riksdagen om en ny fjärrkylelag och ändringar i fjärrvärmelagen.

Båda lagförslagen innehåller regler om mätning och fakturering, samt krav på tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energianvändning. De innehåller även krav om att tillgängliggöra information om energiprestanda och andelen förnybar energi.

Fjärrvärmeföreskrifter remitterades under mars 2022 och nu finns möjlighet för intressenter att lämna synpunkter på Ei:s förslag på föreskrifter om fjärrkyla.

Förslaget är att föreskrifterna Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, fakturering och tillhandahållande av information om bortförd värmeenergi (fjärrkyla) ska träda i kraft den 1 juli 2022 och fjärravläsbara mätare ska finnas hos alla kunder senast 2027.

Kort remisstid

Föreskrifterna om fjärrkyla är en viktig del av införlivandet av det reviderade energieffektiviseringsdirektivet Länk till annan webbplats.. Sverige är ett av fem EU-länder som ännu inte införlivat direktivet full ut och har nu fram till början av juni på sig att göra det. På grund av en tajt tidsplan är därför remisstiden något kortare än vanligt. Det innebär att Ei tyvärr inte har möjlighet att ta hänsyn till synpunkter som kommer in efter den 15 maj.

Så här lämnar du synpunkter

Synpunkter på förslag till föreskrifter kan lämnas till Ei till och med den 15 maj 2022.

Synpunkterna skickas till Ei:s registratur (se e-postadress längre ner). Ange ärendenummer 2021–102155.

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Om allmänna handlingar.

Remisstiden är stängd

Är du intresserad av dokumenten kontakta vår registratur.
Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Niklas Ahlm
Analytiker

016-542 91 21

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter