Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:14:17

Risksäkringsmöjligheter mellan elområden i Sverige och Finland – synpunkter kan lämnas till ACER

ACER* bjuder nu in till samråd om risksäkringsmöjligheter mellan elområden i Sverige och Finland. Till och med den 3 maj 2022 har marknadsaktörer möjlighet att lämna synpunkter.

I mitten av mars överlämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) och Ei:s finska motsvarighet Energiavirasto (EV) ett ärende om hantering av risksäkringsmöjligheter till ACER för beslut.

För att kunna fatta ett informerat beslut bjuder ACER in marknadsaktörer till ett digitalt samråd.

Samrådet och ytterligare information finns på ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer information finns även i tidigare nyhet på ei.se. Samråd och workshop om risksäkringsmöjligheter mellan elområden i Sverige och Finland

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter