Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:50:40

Ei ska ta fram förslag till ändringar i ellagen i syfte att motverka oschyssta affärsmetoder på elmarknaden

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att med utgångspunkt i de förslag som Ei lämnade i rapporten Oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden, ta fram författningsförslag för de åtgärder som innebär ändringar i ellagen. Ei ska också göra en konsekvensanalys av de lämnade författningsförslagen. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2023.

Av de elva åtgärdsförslag som Ei presenterade i rapporten Oschyssta affärsmetoder på elmarknaden, är det följande som Ei bedömer omfattas av det nya regeringsuppdraget:

  • Mikroföretag* får en ångerrätt på 14 dagar vid tecknande av elhandelsavtal på distans eller utanför elhandelsföretagets affärslokaler.
  • Kundbestämmelser i ellagen ska inte endast gälla elhandelsföretag utan även mellanhänder som verkar på elhandelsmarknaden.
  • Skyldighet för elhandelsföretag och mellanhänder på elhandelsmarknaden att anmäla sin verksamhet till Ei.
  • En elanvändare ska kunna pausa ett byte av elhandelsföretag i situationer där elanvändaren inte anser att ett nytt elhandelsavtal ingåtts.
  • Fullmakter ska vara tydligt separerade från övriga avtalsvillkor i ett elhandelsavtal. Fullmakter behöver även godkännas separat av elanvändare.
  • Uppsägningstidens längd för ett elhandelsavtal får inte överskrida en månad.

— Vi är mycket positiva till det nya uppdraget. Det innebär att vi kan ta arbetet vidare med flera av de åtgärder som vi föreslog i vår rapport tidigare i år. Det är ett viktigt arbete och viktiga förändringar för att stärka konsumenternas och mikroföretagens ställning på elmarknaden, säger projektledare Sina Granath.

Ei:s förslag till ändringar i ellagen ska sammanfattas i en rapport som ska redovisas till regeringen senast den 28 februari 2023.

Fotnot: *Ei följer EU-kommissionens rekommendation om definition av mikroföretag, vilken innebär företag med färre än tio anställda vars årsomsättning inte överstiger två miljoner euro.

Vid frågor
Sina Granath
Jurist

016-542 91 38

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter