Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:23:07

Konsultstudie om lokala flexibilitetsmarknader

Hur är lokala marknader för flexibilitet utformade i Sverige och vilka problem ska de nya plattformarna för flexibilitetsmarknader lösa? Det har konsultföretaget Sweco undersökt på uppdrag av Energimarknadsinspektionen (Ei). Rapporten finns nu på ei.se.

Uppdraget som nu har levererats är en del av Ei:s arbete med att följa den senaste utvecklingen av de flexibilitetsmarknader som växer fram runt om i Sverige och där lokal- och regionalnätsägare handlar upp flexibla resurser för att hantera kapacitetsutmaningar i sitt elnät.

Det här innehåller rapporten

I den första delen av rapporten görs en kartläggning av befintliga och planerade lokala flexibilitetsmarknader i Sverige. Den fokuserar inledningsvis på hur de olika lokala flexibilitetsmarknaderna fungerar, de problem som de har utformats för att lösa samt likheter och skillnader mellan marknaderna. Det framgår att den främsta drivkraften bakom etableringen av lokala flexibilitetsmarknader i Sverige är ett effektivare nyttjande av elnätet, på lokal- och regionnätsnivå.

I den andra delen av rapporten presenteras de marknadsaktörer som deltar på marknaderna och SWECO analyserar de faktorer som förhindrar eller försvårar deltagandet på en lokal flexibilitetsmarknad.

Slutligen gör SWECO en övergripande analys av hur de lokala flexibilitetsmarknaderna kan komma att påverka handeln på de övriga energimarknaderna, exempelvis dagenföremarknaden.

I Ei:s uppdrag ingår att följa utvecklingen på elmarknaden och identifiera behovet av nya eller förändrade regler liksom utveckla vår tillsyn och övervakning.

Konsultrapporten Kartläggning av lokala flexibilitetsmarknader Pdf, 18.6 MB.

Observera: Sidan uppdaterades med en ny version av rapporten den 6 april 2022.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter