Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:10:25

EU-kommissionen vill ha synpunkter på förslag om förändrade regler för dagenföre- och intradagsmarknaden för el

Just nu genomför EU-kommissionen en översyn av kommissionens förordning för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM), det vill säga det europeiska regelverk som styr dagenföre- och intradagsmarknaden för el. Alla intressenter som vill tycka till kan göra det till och med den 27 april 2022.

– CACM-regelverket är av stor betydelse för hur dagenföre- och intradagsmarknaden fungerar i Sverige, säger Alwan Mahmoud, analytiker på Energimarknadsinspektionen (Ei). Även om marknadens aktörer har kunnat lämna synpunkter till ACER* får nu aktörerna möjlighet att ge sin syn på det reviderade regelverket direkt till Europeiska kommissionen. Det är viktigt att svenska aktörer tar den chansen.

EU- kommissionen har inlett arbetet med att uppdatera kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM-förordningen).

Sedan tidigare har kommissionen gett ACER i uppdrag att föreslå ändringar i förordningen och det är dessa rekommendationer och förslag som kommissionen utgår från i det fortsatta arbetet.

Kommissionen skickar nu ACER:s förslag på konsultation för att samla in ytterligare information och ge intressenter möjlighet att lämna synpunkter.

Till konsultationen

Mer information om konsultationen och hur du lämnar synpunkter finns på EU-kommissionens webbplats: Consultation on the revision of the Capacity Allocation and Congestion Management Regulation Länk till annan webbplats.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Mer information

Tidigare webbnyhet på ei.se om ACER:s arbete att föreslå ändringar i CACM-förordningen: ACER konsulterar förändringar i marknadsförordningen CACM.

Om CACM-förordningen på ei.se

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter