Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 04:54:32

Fjärrvärmeföreskrifter på remiss – det går fortfarande att lämna synpunkter

Det finns fortfarande möjlighet att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) förslag på uppdaterade föreskrifter och allmänna råd om mätning, fakturering och tillhandahållande av information om levererad värmeenergi (fjärrvärme). Sista dag för synpunkter är den 31 mars.

Förslaget på föreskrifter och information om hur du lämnar synpunkter finns i tidigare webbnyhet: På remiss: förslag på uppdaterade föreskrifter om fjärrvärme

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter