Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:55:54

Påminnelse: 31 mars är sista dag för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata

Senast den 31 mars 2022 ska elnätsföretagen rapportera in avbrottsdata för 2021 till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Varje år är elnätsföretagen skyldiga att rapportera in uppgifter om avbrott som inträffat under föregående kalenderår. Uppgifterna används bland annat i Ei:s bedömning av leveranssäkerheten i de svenska elnäten.

Ei kontrollerar löpande den information som rapporteras in för att upptäcka eventuella orimligheter inför den årliga rapporteringen till Elsäkerhetsverket avseende antalet hög- och lågspänningsuttagspunkter och inför den årliga planlagda tillsynen av leveranssäkerheten i elnäten.

Uppgifter ska stämma överens med tekniska uppgifter i årsrapporter

Under sommaren genomförs en djupare rimlighetsgranskning av uppgifterna som rapporterats in i KENT Avbrottsrapportering.

Då jämförs även vissa uppgifter med de tekniska uppgifterna i elnätsföretagens årsrapporter som ska rapporteras till Ei under sommaren. Det är därför viktigt att uppgifterna stämmer överens i de två rapporteringarna.

Det är viktigt att avbrottsrapporteringen sker i tid och att uppgifterna är korrekta. Det gör handläggningen mer effektiv och att kompletteringsarbetet minskar under semesterperioden, vilket underlättar både för Ei och elnätsföretagen.

Mer information

Om inrapporteringen i tidigare webbnyhet

e-tjänsten för inrapportering samt instruktioner och handbok

Kontakt
Elavbrott

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter