Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:20:43

Dags för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata för 2021

Nu är det dags för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata för 2021 till Energimarknadsinspektionen (Ei). Sista dag för inrapportering är den 31 mars 2022.

Varje år är elnätsföretagen skyldiga att rapportera in uppgifter om avbrott som inträffat under föregående kalenderår.

Nu är Ei:s system KENT Avbrottsrapportering öppet så att elnätsföretagen kan rapportera in uppgifter för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021.

Enligt Ei:s inrapporteringsföreskrift för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten (EIFS 2015:4 Pdf, 65.8 kB. inklusive ändringsföreskriften EIFS 2015:9 Pdf, 43.7 kB.) ska:

  • nätkoncessionshavaren se till att en behörig rapportör finns registrerad enligt Energimarknadsinspektionens anvisningar,
  • uppgifterna för 2021 rapporteras senast den 31 mars 2022.

Så här används uppgifterna

Uppgifterna används vid tillsyn av leveranskvalitet, kvalitetsjustering av intäktsramar samt som underlag för statistik som Ei publicerar. Dessutom rapporterar Ei antal anläggningspunkter för låg- och högspänning till Elsäkerhetsverket som underlag för fakturering av elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift.

Mer information om att rapportera avbrottsdata.

Till e-tjänsten för inrapportering samt instruktioner och handbok.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter