Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:51:52

Elnätsregleringens incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande beskrivs i promemoria

När Energimarknadsinspektionen (Ei) fattar beslut om elnätsföretagens intäktsramar tas bland annat hänsyn till hur elnätsföretagen arbetar med kvalitet och effektivt nätutnyttjande. Incitamenten för tillsynsperioden 2020–2023 och tills vidare finns beskrivna i Ei:s föreskrifter, men nu finns även en mer detaljerad beskrivning i form av en promemoria.

När Ei fattar beslut om elnätsföretagens intäktsramar ska myndigheten ta hänsyn till kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten och till i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med, eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet. Bedömningen påverkar intäktsramens storlek.

Vad som menas med kvalitet och effektivt nätutnyttjande finns beskrivet i Ei:s föreskrifter (EIFS 2019:4 Pdf, 195 kB.), men nu finns även en promemoria som mer samlat och ingående beskriver incitamenten för kvalitet och effektivt nätutnyttjande för tillsynsperioden 2020–2023 och tills vidare.

Ei PM2022:02 Incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i regleringen av elnätsföretagens intäktsramar - Regelverk från och med tillsynsperioden 2020–2023

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter