Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:06:02

Incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i regleringen av elnätsföretagens intäktsramar - Regelverk från och med tillsynsperioden 2020–2023 Ei PM2022:02

När Energimarknadsinspektionen (Ei) bestämmer elnätsföretagens intäktsramar tar myndigheten enligt ellalagen hänsyn till kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten och till i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet. Bedömningen kan medföra en ökning eller minskning av vad som anses vara en rimlig avkastning på kapitalbasen. Här ges en fullständig och samlad beskrivning av incitamenten för kvalitet och effektivt nätutnyttjande vid fastställande av en intäktsram från och med tillsynsperioden 2020–2023.