Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 22:04:59

Hur ser leveranssäkerheten ut i Sveriges elnät? Nu är den årliga rapporten klar

Varje år publicerar Energimarknadsinspektionen (Ei) en rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät. Nu är årets rapport, som baseras på statistik från 2020, klar.

Varje år rapporterar elnätsföretagen in till Ei hur många och hur långa avbrott de haft i sina nät. Uppgifterna granskas och analyseras av Ei och sammanställs i en årlig rapport. Statistiken finns även tillgänglig på ei.se och på Sveriges dataportal Länk till annan webbplats..

Statistiken visar att Sveriges elnätskunder var relativt förskonade från elavbrott under 2020. Till skillnad från 2018 och 2019 drabbades inte Sverige av några stora stormar eller andra större händelser som påverkade leveranssäkerheten under 2020.

Få kunder drabbades av många avbrott

Om en kund har fler än 11 avbrott under ett kalenderår innebär det att överföringen av el inte varit av god kvalitet. Under 2020 hade 0,3 procent av kunderna fler än 11 avbrott, vilket är en av de lägsta siffrorna sedan 2010 när Ei började samla in mer detaljerade data. Cirka 52 procent av kunderna hade inga avbrott alls under 2020.

Cirka 6000 kunder drabbades av långa avbrott

Enligt ellagen får ett elavbrott inte överstiga 24 timmar. Under 2020 drabbades knappt 6 000 lokalnätskunder av minst ett avbrott över 24 timmar. Det är färre än de flesta åren sedan Ei började samla in uppgifter 2007, men ungefär sex gånger så många som 2017.

Mer lokalproducerad el i elnäten

Sedan 2016 samlar Ei också in statistik över hur många hushållskunder som producerar egen energi och matar in den i elnätet. Att mata in lokalproducerad el blir allt vanligare. Under 2020 matade i genomsnitt 1,07 procent av hushållskunderna in el i nätet, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2019 (0,67) och cirka en 7,6 gånger så hög andel jämfört med när Ei började samla in statistik över detta 2016 (0,14 procent).

Det här används statistiken och sammanställningen till

Elnätsföretagen rapporterar varje år in uppgifter till Ei om hur många och hur långa elavbrott de haft i sina nät samt annan information som behövs för intäktsramsregleringen och för Ei:s tillsyn.

Baserat på elnätsföretagens inrapporterade avbrottsdata publicera Ei varje år en sammanställning av leveranssäkerheten i Sveriges lokal- och regionnät.

De inrapporterade uppgifterna om elavbrott utgör en del av underlaget till Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten. Leveranssäkerhetsrapporten kan ge incitament och stöd till elnätsföretag som arbetar med att förbättra leveranssäkerheten i sina nät.

Rapporten ger en bild av hur det såg ut 2020, historiska trender och specifika brister avseende leveranssäkerheten.

Kontakt
Albin Emanuelsson
Analytiker

016-542 91 20

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter