Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:53:32

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2020 Ei R2021:11

Energimarknadsinspektionen (Ei) presenterar årligen en sammanställning av leveranssäkerheten i Sveriges lokaloch regionnät baserat på elnätsföretagens inrapporterade avbrottsdata. Rapporten utgör en del av underlaget till Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten och kan också ge incitament och stöd till elnätsföretag som arbetar med att förbättra leveranssäkerheten i sina nät. På det hela taget var 2020 ett bra år för kunderna vad det gäller leveranssäkerheten i elnätet. Till skillnad från 2018 och 2019 drabbades inte Sverige av några stora stormar eller andra större leveranssäkerhetspåverkande händelser under 2020. Rapporten ger en god överblick över nuläge, historiska trender och specifika brister avseende leveranssäkerheten.