Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:11:52

Kammarrätten prövar elnätsföretagens intäktsramar 2020-2023

I slutet av februari 2021 meddelade förvaltningsrätten i Linköping domar i de mål som handlar om elnätsföretagens intäktsramar för åren 2020–2023. Energimarknadsinspektionen (Ei) överklagade domarna och nu meddelar Kammarrätten i Jönköping att de tar upp målen för ny prövning.

Målen handlar om de beslut som Ei fattade 2019 gällande elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020-2023.

Merparten av företagen överklagade Ei:s beslut och förvaltningsrätten gav i februari 2021 elnätsföretagen rätt på flera punkter.

Ei ansåg att frågan behövde prövas i högre instans och nu har Kammarrätten meddelat prövningstillstånd. Det innebär att målen kommer att tas upp för ny prövning i Kammarrätten i Jönköping.

Tdigare webbnyhet: Ei överklagar förvaltningsrättens dom

Nyhet på Kammarrättens webbplats: Kammarrätten kommer att pröva elnätsföretagens intäktsramar Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter