Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:22:20

Ei har yttrat sig om nyttan av en ny kraftledning mellan Sverige och Finland

En ny kraftledning mellan norra Sverige och norra Finland är under planering. Nu har den svenska transmissionsnätsoperatören Svenska kraftnät och Finlands motsvarighet Fingrid, beskrivit i en rapport vilka nyttor projektet har för andra länder. Energimarknadsinspektionen (Ei) och den finska tillsynsmyndigheten Energiavirasto (EV) har yttrat sig över rapporten.

Den planerade kraftledningen mellan Sverige och Finland (den så kallade Aurora Line) finns med i EU-kommissionens lista över projekt av gemensamt intresse, så kallade PCI-projekt*.

Sedan tidigare har Ei och Energiavirasto (EV) beslutat om kostnadsfördelning för projektet.

Rapport beskriver nyttorna

Nu har Svenska kraftnät och Fingrid skickat in en kompletterande rapport till tillsynsmyndigheterna där de utvecklar vilka nyttor projektet har för andra länder inom EU.

Transmissionsnätsoperatörerna har bett Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energiavirasto (EV) att yttra sig över rapporten. Anledningen är att Svenska kraftnät och Fingrid avser ansöka om stöd från den europeiska CEF- fonden. CEF- fonden kan ge ekonomiskt stöd till byggande av bland annat kraftledningar.

Tillsynsmyndigheterna delar bedömningen att det finns externa nyttor

Ei och EV har nu skrivit ett gemensamt yttrande till transmissionsnätsoperatörerna där det framgår att tillsynsmyndigheterna delar Svenska kraftnäts och Fingrids bedömning att det finns externa nyttor med en ny elledning mellan Finland och Sverige.

Av transmissionsnätsoperatörernas rapport framgår att de största nyttorna hos projektet finns i Finland, men att det även finns nyttor med projektet utanför Finland. Av EV:s och Ei:s yttrande framgår bland annat att byggandet av den nya ledningen inte bara kommer att vara positiv för att binda ihop Norden utan också ha positiva effekter för den Baltiska regionen och öka försörjningstryggheten, minska prisskillnaderna mellan länder och vara positiv för den fortsatta integreringen av förnybar energi.

Ei:s och EV:s gemensamma yttrande. Pdf, 5.2 MB.

*PCI-projekt

PCI är en förkortning av engelskans Project of Common Interest, på svenska projekt av gemensamt intresse. En lista över projekt som är av gemensamt intresse för att öka leveranssäkerheten och försörjningstryggheten för el och gas inom EU fastställs av EU-kommissionen.

Läs mer om PCI-projekt på ei.se.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter