Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:09:20

Ei har beslutat om kostnadsfördelning för ledning mellan Sverige och Finland

Svenska kraftnät och Fingrids projekt Interconnection between northern Finland and northern Sweden finns med i EU-kommissionens lista över projekt av gemensamt intresse, så kallade PCI-projekt*. Nu har den svenska och den finska tillsynsmyndigheten fattat beslut om hur kostnaden för projektet ska fördelas.

Vartannat år listar Europeiska kommissionen ett antal energiinfrastrukturprojekt som det finns ett gemensamt europeiskt intresse av att de genomförs, så kallade Project of common interest (PCI). Med på listan från år 2017 finns en elförbindelse mellan Finland och norra delarna av Sverige.

I september lämnade Svenska kraftnät och Fingrid (Svenska kraftnäts motsvarighet i Finland) in en gemensam investeringsförfrågan till de nationella tillsynsmyndigheterna i Sverige och Finland, det vill säga till Energimarknadsinspektionen (Ei) i Sverige och till Energiavirasto (EV) i Finland. Till investeringsförfrågan fanns en begäran om att Ei och EV ska besluta om en gränsöverskridande kostnadsfördelning som innebär att Svenska kraftnät ska bära 20 procent av investeringskostnaderna för projektet och att Fingrid ska bära resterande 80 procent av investeringskostnaderna för projektet.

Tillsynsmyndigheterna godtar förslag till kostnadsfördelning

Ei och EV har utfört en gemensam utvärdering av det underlag som Svenska kraftnät och Fingrid lämnat in i sin investeringsförfrågan. Efter den gemensamma utvärderingen kom Ei och EV fram till att den kostnadsfördelning som Svenska kraftnät och Fingrid föreslagit kan godtas.

Ei har nu beslutat att Svenska kraftnät ska bära 20 procent av de faktiska investeringskostnaderna för PCI-projektet Interconnection between northern Finland and northern Sweden.

Ei:s beslut om kostnadsfördelning. Pdf, 648.8 kB.

Fotnot: PCI är en förkortning av engelskans Project of Common Interest. På svenska projekt av gemensamt intresse. En lista över projekt som är av gemensamt intresse för att öka leveranssäkerheten och försörjningstryggheten för el och gas inom EU fastställs av EU-kommissionen.

Kontaktuppgifter
Göran Morén
Chefsjurist/avdelningschef

016-16 27 11

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter