Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:08:11

Ei har godkänt etableringen av ett nordiskt regionalt samordnings­centrum

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt Affärsverket svenska kraftnäts förslag till etablering av ett nordiskt regionalt samordningscentrum med vissa ändringstillägg.

Ei har godkänt Svenska kraftnäts förslag i enlighet med artikel 35.1 i elmarknadsförordningen (2019/943) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Beslutet gäller med vissa ändringstillägg och under förutsättning att samtliga berörda tillsynsmyndigheter fattar beslut med samma innebörd.

Vad är ett regionalt samordningscentrum?

Ett regionalt samordningscentrum (engelsk benämning: Regional coordination centre, RCC) har till uppgift att samordna arbetet mellan de regionala transmissionsnätsoperatörerna inom flera områden, bland annat i frågor som handlar om kapacitetsberäkning, säkerhetsanalys, nätmodeller, regionala prognoser och avbrottsplanering.

Det nordiska regionala samordningscentrumet ska etableras i Köpenhamn, Danmark, som ett danskt aktiebolag.

Ei:s beslut och tillhörande dokument

Ei:s beslut ärendenummer 2020-102996. Pdf, 245 kB.

Bilaga 1 Ansökan - Svenska kraftnäts ändrade förslag till etablering av ett nordiskt regionalt samordningscentrum från 14 januari 2021. Pdf, 343.1 kB.

Bilaga 2a Tillsynsmyndigheternas ändringstillägg till förslaget. Pdf, 399.1 kB.

Bilaga 2b Tillsynsmyndigheternas ändringstillägg till förslaget. Pdf, 176.6 kB.

Tillsynsmyndigheternas begäran om ändring från december 2020. Pdf, 791.1 kB.

Tidigare nyhet på ei.se om att beslutet kommer att fattas.

Kontaktuppgifter
Aida Makvandi
Analytiker

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter