Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:48:49

Beslut om regionala samordningscentrum ska fattas senast i juli

Elmarknadsförordningen kräver att transmissionsnätsoperatörer i en region samarbetar genom så kallade regionala samordningscentrum. Ramen för samarbetet beslutas av tillsynsmyndigheterna i varje land. Nu har ACER* godkänt att Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillsynsmyndigheterna i Danmark och Finland får längre tid på sig att besluta om ramverket.

I och med att elmarknadsförordningen trädde i kraft den 1 januari 2020 infördes ett obligatoriskt samarbete mellan regionala transmissionsnätsoperatörer. För Sveriges del mellan Svenska kraftnät och affärsverkets motsvarigheter i Norden.

De regionala samordningscentrumens (engelsk benämning: Regional coordination centre, RCC) uppgifter är att samordna arbetet mellan de regionala transmissionsnätsoperatörerna inom flera områden, bland annat i frågor som handlar om kapacitetsberäkning, säkerhetsanalys, nätmodeller, regionala prognoser och avbrottsplanering.

Beslut senast 16 juli

I mitten av februari godkände ACER att tillsynsmyndigheterna i Sverige, Finland och Danmark får förlängd handläggningstid för att besluta om ramverket för det regionala samordningscentrumet för Norden.

Beslut om ramverket ska fattas av de nordiska tillsynsmyndigheterna senast den 16 juli 2021.

Ei:s uppgift är att tillsammans med övriga berörda tillsynsmyndigheter pröva transmissionsnätsföretagens förslag till bland annat organisatoriska och ekonomiska arrangemang, stadgar och samarbetsprocesser för det nordiska samordningscentrumet.

Mer information på ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter