Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:53:10

Utredning om krav på spänningskvalitet i ett föränderligt elsystem

Sedan en tid tillbaka arbetar Energimarknadsinspektionen (Ei) med att revidera föreskrifterna om leveranskvalitet (EIFS 2013:1). Som underlag i arbetet gav Ei företaget DNV GL i uppdrag att genomföra en utredning om krav på spänningskvalitet. Nu kan du ta del av utredningen.

Ei:s föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet (EIFS 2013:1) ska revideras.

Planen är att ha färdiga föreskrifter på plats i mitten av 2022 och att föreskrifterna ska träda i kraft i januari 2023.

Som ett underlag i arbetet har DNV GL, på uppdrag av Ei, genomfört en utredning om krav på spänningskvalitet i ett föränderligt elsystem.

Rapporten Krav på spänningskvalitet i ett föränderligt elsystem. Pdf, 3 MB.

Här finns en tidigare nyhet kopplad till projektet.

Kontaktuppgifter
Maria Dalheim
Analytiker

016-16 27 62

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter