Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Utredning om krav på spänningskvalitet i ett föränderligt elsystem

Utredning om krav på spänningskvalitet i ett föränderligt elsystem

Sedan en tid tillbaka arbetar Energimarknadsinspektionen (Ei) med att revidera föreskrifterna om leveranskvalitet (EIFS 2013:1). Som underlag i arbetet gav Ei företaget DNV GL i uppdrag att genomföra en utredning om krav på spänningskvalitet. Nu kan du ta del av utredningen.

Ei:s föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet (EIFS 2013:1) ska revideras.

Planen är att ha färdiga föreskrifter på plats i mitten av 2022 och att föreskrifterna ska träda i kraft i januari 2023.

Som ett underlag i arbetet har DNV GL, på uppdrag av Ei, genomfört en utredning om krav på spänningskvalitet i ett föränderligt elsystem.

Rapporten Krav på spänningskvalitet i ett föränderligt elsystem finns att ta del av på DNV GL:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns en tidigare nyhet kopplad till projektet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter