Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:13:36

Ei påbörjar revidering av föreskrifter för leveranskvalitet – är du intresserad av att vara med i referensgruppen?

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet (EIFS 2013:1) ska revideras under 2020 och 2021. Planen är att ha färdiga föreskrifter på plats i början av 2022.

En viktig uppgift för Ei är att granska huruvida nätföretagens överföring av el på kort och lång sikt är av god kvalitet. I det arbetet är det viktigt att de krav som Ei ställer på leveranskvalitén följer samhällets behov. Ei vill därför se över nuvarande föreskrifter.

Leveranssäkerhet och spänningskvalitet

Projektet består av två delar, en del som behandlar leveranssäkerhet och en som handlar om spänningskvalitet.

I föreskrifterna specificeras vilka krav som ska vara uppfyllda för att elnätet ska ha en bra leveranssäkerhet. Det är funktionskrav för olika lastintervaller, krav på trädsäkring av ledningar och krav på antalet avbrott för att anses ha bra eller dålig kvalitet i överföringen av el. Det är viktigt att funktionskraven varken hindrar aktörer från att komma in på elmarknaden eller ställer krav som medför oskäliga kundkostnader. Dessa aspekter kommer utredas under projektets gång.

Föreskrifterna definierar också vilka parametrar för spänningskvalitet som ska vara uppfyllda för att elleveransen ska betraktas vara av god kvalitet. Projektet kommer titta på spänningskvalitet utifrån de förändringar som elsystemet kan komma att genomgå på kort och lång sikt.

Vill du vara med i Ei:s referensgrupp?

Projektet vill använda sig av en extern referensgrupp för att få möjlighet att diskutera och få inspel under arbetets gång. Vi söker nu deltagare till denna referensgrupp. Arbetet består av två till fem möten per år, medverkan i diskussioner som kan uppstå utanför mötena, samt deltagande i arbetet med konsekvensutredningen. Plats för mötena är ännu inte bestämd. Det kommer vara möjligt att delta på distans.

Om du är intresserad av att vara med i referensgruppen, eller har frågor om projektet, kontakta Johanna Rosenlind.

På sidan om föreskrifter el hittar du nuvarande föreskrift 2013:1.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter