Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:25:30

Elhandlare ska rapportera in fler avtal till nya Elpriskollen – välkommen till webbinarier i januari

Från och med den 1 mars 2021 kommer Elpriskollen att visa avtal till alla kunder med en förväntad årsförbrukning under 100 000 kWh. Det betyder att Elpriskollen utvecklas till att även omfatta avtal till juridiska personer (exempelvis mindre företag) och att elhandlare kommer rapportera in fler avtal till Elpriskollen. Du som är eller kommer vara rapportör till Elpriskollen, välkommen till webbinarier i januari då vi visar och berättar mer.

Förändringarna av Elpriskollen sker främst med anledning av de nya kraven som ställs på prisjämförelsesajter i Ren energipaketet. Ei har som en följd uppdaterat föreskriften om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor samt utvecklat Elpriskollen och inrapporteringsverktyget ELIN. Den uppdaterade föreskriftenen träder i kraft den 1 mars 2021.

Här hittar du mer information om den nya föreskriften.

Välkommen till webbinarier i januari

Den 18–22 januari erbjuder vi webbinarier där vi presenterar föreskriftsändringarna och visar förändringar på Elpriskollen och i inrapporteringsverktyget ELIN. Deltagare har även möjlighet att ställa frågor. Webbinarierna riktar sig till befintliga och blivande rapportörer till Elpriskollen.

Det finns fem tillfällen att välja mellan. Webbinarierna har samma innehåll så det räcker att medverka vid ett tillfälle.

Tider: den 18–22 januari (alla vardagar i vecka 3) klockan 10.00-11.30.

Anmälningstiden till dessa webbinarier har löpt ut.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter