Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:29:59

Förändrade inrapporteringskrav för elhandlare – elavtal som erbjuds juridiska personer ska nu rapporteras in

Från och med den 1 mars 2021 visar Energimarknadsinspektionen (Ei) även elavtal till juridiska personer (till exempel mindre företag) på Elpriskollen. I samband med det ersätts den tidigare föreskriften (EIFS 2013:7) som styr inrapporteringsskyldigheten med en ny föreskrift EIFS 2020:4.

För att ge alla elhandlare möjlighet att förbereda sig inför de nya inrapporteringskraven har Ei tagit fram instruktionsfilmer om förändringarna på Elpriskollen och inrapporteringsverktyget ELIN. Filmerna och en uppdaterad handbok kommer att publiceras på ei.se.

– Vi kommer också att hålla fem webbinarier i mitten av januari 2021 där vi presenterar föreskriftsändringarna och visar förändringar på Elpriskollen och i inrapporteringsverktyget ELIN. Då finns också möjlighet för deltagarna att ställa frågor, säger Johan Nilsson, projektledare på Ei.

Ny föreskrift

Den nya föreskriften som styr inrapporteringen till Elpriskollen kommer att träda i kraft den 1 mars 2021.

Den nya inrapporteringsskyldigheten innebär att elhandlare som erbjuder elavtal till juridiska personer ska rapportera in dem till Elpriskollen. Syftet med ändringen är att alla kunder, både konsumenter och juridiska personer, med en förväntad årsförbrukning under 100 000 kWh ska kunna jämföra avtal på Elpriskollen.

Föreskriften EIFS 2020:4 Pdf, 391.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Elavtal till juridiska personer

Elhandlare ska enligt den nya inrapporteringsföreskriften rapportera in elavtal som erbjuds juridiska personer med en förväntad årsförbrukning under 100 000 kWh för följande avtalsformer:

  • Månadsbaserat rörligt pris löpande och tidsbundet 1 år
  • Fastprisavtal 3, 4, 5 och 6 månader och 1, 2, 3, 4 och 5 år
  • pris 1 år
  • Anvisat pris
  • Timbaserat rörligt pris

Tre nya elavtal för konsumenter

Inrapporteringsskyldigheten utökas också för de elavtal som erbjuds konsumenter. Från och med 1 mars 2021 ska elhandlare rapportera in fastprisavtal med bindningstiderna 3, 4 och 5 månader.

Övriga ändringar

Utöver ovan nämnda förändringar i inrapporteringsföreskriften har även mindre ändringar och förtydliganden genomförts. Det tidigare begreppet konsument har ersatts med elanvändare genomgående i föreskriften där elanvändare även fått en egen definition. Fem nya leveransvillkor har lagts till under Allmänna råd, en ny skyldighet att ange om avtal endast gäller juridiska personer samt en ny paragraf rörande elhandlarens skyldighet att ansöka om behörighet för att rapportera in uppgifter till Elpriskollen.

Frivillig inrapportering av flexibilitetsresurser

Ei har utvecklat en funktionalitet som gör det möjligt för elhandlare att frivilligt rapportera in flexibilitetsavtal. Uppgifterna kommer presenteras för kunderna på en egen sida på Elpriskollen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter