Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:45:18

Samråd om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter – sista svarsdag 16 december

Uppdaterad version med nya dokument 24 november 2020: Svenska kraftnät har lämnat in ett omarbetat förslag om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter till Energimarknadsinspektionen (Ei). Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Svenska kraftnäts förslag. Synpunkter ska skickas till Ei senast den 16 december 2020.

Enligt artikel 18 i förordning (EU) 2017/2195 (EB) ska alla systemansvariga för överföringssystem i en medlemsstat, senast sex månader efter att förordningen träder i kraft, utarbeta ett förslag gällande villkoren för leverantörer av balanstjänster och villkoren för balansansvariga parter för alla planeringsområden i medlemsstaten.

Svenska kraftnät har sedan tidigare lämnat förslag till Ei (juni 2018 och april 2019) om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter, men Ei fattade då beslut om att inte godkänna förslagen utan att vissa ändringar gjordes.

Den 13 november 2020 lämnade Svenska kraftnät in ett omarbetat förslag på villkor till Ei.

Synpunkter senaste 16 december

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Svenska kraftnäts förslag. Synpunkter skickas till Ei:s registrator och märks med diarienummer 2018–100280.

Sista dag att lämna synpunkter är den 16 december 2020.

Samrådshandlingar (OBS! uppdaterad 24 november 2020)

Samrådet är avslutat. Vill du ta del av samrådshandlingarna i efterhand är du välkommen att kontakta Ei.

Mer information - länkar

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter