Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • ACER har tagit över frågan om översyn av elområden i Europa

ACER har tagit över frågan om översyn av elområden i Europa

I oktober väntas ACER* fatta beslut om analysscenarion och metod för den kommande översynen av elområden enligt Ren energipaketet.

I mitten av februari 2020 lämnade de europeiska transmissionsnätsföretagen in ett förslag till tillsynsmyndigheterna gällande metod, antaganden och scenarion för den kommande översynen av elområden enligt Ren energipaketet, artikel 14.5 i förordning 2019/943.

Eftersom tillsynsmyndigheterna inte enhälligt kunde godkänna de europeiska transmissionsnätsföretagens förslag är ärendet överlämnat till ACER för beslut om analysscenarion och metod.

Mer information finns på ACER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I våras hade intressenter möjlighet att lämna synpunkter till ACER gällande översynen.

Mer information finns att läsa i tidigare artikel på ei.se.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter