Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:21:35

Möjlighet att lämna synpunkter gällande översyn av europeiska elområden

Just nu genomför ACER* ett skriftligt samråd gällande översyn av elområden i Europa enligt Ren energipaketet. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 15 april.

I mitten av februari 2020 lämnade de europeiska transmissionsnätsföretagen in ett förslag till tillståndsmyndigheterna gällande metod, antaganden och scenarion för den kommande översynen av elområden enligt Ren energipaketet, artikel 14.5 i förordning 2019/943.

ACER genomför just nu ett samråd för att identifiera möjliga förbättringar innan metoden antas. Till och med den 15 april 2020 har alla intressenter möjlighet att lämna synpunkter via ACER:s webbplats.

Till samrådet på ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter