Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:17:17

Artikel 16.9 undantag från kravet att göra 70 procent av sammanlänkningskapacitet tillgänglig för marknadsaktörer

Status

Avslutade ärenden

I oktober 2022 avslog Acer undantaget för 2022.

Acers:s beslut Länk till annan webbplats.

I april 2022 överlämnade Ei ärendet till Acer för beslut gällande 2022.

Ei:s beslut 2021-102881 Pdf, 440.8 kB.

I december 2020 godkände Ei undantaget för 2021.

Ei:s beslut 2020-102975 Pdf, 312.9 kB.

I december 2019 godkände Ei undantaget för 2020.

Ei:s beslut 2019-102946 Pdf, 378.5 kB.

Frågor

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2021-102881

2020-102975

2019-102946