Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:28:24

Artikel 35.1 etablering av ett nordiskt regionalt samordningscentrum

Status

Avslutade ärenden

I juli 2020 godkändes förslaget.

Ei:s beslut 2020–102996 Pdf, 245 kB.

Frågor

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2020-102996