Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-11 03:49:57

Artikel 37.5 RCC-uppgifter samt regional dimensionering

Status

I mars 2023 inkom ENTSO-E med förslag avseende de uppgifter RCC (Regionala samordningscentrum) ska genomföra enligt artikel 37.1 i förordning 2019/943.

ENTSO-E förslag RCC-uppgifter samt regional dimensionering 37 (1)(j) Pdf, 332.4 kB. (engelska)

ENTSO-E förslag RCC-uppgifter samt regional dimensionering 37 (1)(k) (engelska) Pdf, 318.2 kB.

Acer förväntas fatta beslut i ärendet juni 2023.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2023–102907


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL