Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:00:39

Artikel 11.1 fastställande av värdet av förlorad last (VoLL)

Status

Avslutade ärenden

I januari 2021 godkände Ei fastställande av värdet av förlorad last.

Ei:s beslut 2020-103580 Pdf, 259.2 kB.

Frågor

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2020-103580