Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 18:48:22

Uppföljning av genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion Ei R2022:09

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag att årsvis, till och med 2025 avrapportera om ett antal åtgärder som Ei under 2020 föreslog i rapporten Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion. Genomförandeplanen som föreslogs av Ei 2020 innehåller ett flertal åtgärder avseende balansmarknaden, styrmedel och efterfrågeflexibilitet för att förbättra elmarknadens funktion. I denna rapport analyserar Ei de nio åtgärderna som omfattas av Ei:s uppdrag. I rapporten beskrivs om åtgärderna har genomförts, och i så fall när, eller i annat fall hur arbetet med genomförandet fortskrider samt eventuella hinder för genomförandet. Rapporten finns också på engelska.