Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:35:29

Dags för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter för omprövning av intäktsram efter tillsynsperioden 2020–2023

Senast den 14 april 2024 ska alla elnätsföretag rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) inför omprövning av intäktsram efter perioden 2020–2023. Inrapporteringen sker via Ei:s e-tjänst som öppnar den 18 mars.

Ei kommer i slutet av veckan att skicka ut ett startbrev med information om inrapporteringen till alla elnätsföretag.

För att förenkla inrapporteringen finns nu även en handbok och tillhörande dokument, som exempelvis inrapporteringsfiler, publicerade på ei.se.

Varför ska uppgifterna rapporteras in?

Ei fattar beslut om elnätsföretagens intäktsramar i förväg och för fyra år i taget.

Ei:s beslut fattas innan fyraårsperioden börjar för att elnätsföretagen ska veta vad de har att förhålla sig till under perioden. Beslutet grundar sig på uppgifter och prognoser som elnätsföretaget rapporterar in till Ei.

Efter periodens slut ska elnätsföretagen rapportera in det faktiska utfallet för att Ei ska kunna jämföra de prognoser som företaget lämnade inför perioden med det faktiska utfallet och ompröva intäktsramen. Nu ska elnätsföretagen rapportera in det faktiska utfallet för perioden 2020–2023.

Se även tidigare webbnyhet från 1 mars 2024: Omprövning av intäktsram efter tillsynsperioden 2020–2023 – snart dags för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter

Om inrapporteringen som öppnar 18 mars 2024

E-tjänsten KENT öppnar den 18 mars och sista dag för elnätsföretagen att rapportera in uppgifterna är den 14 april 2024.

Till inrapporteringssidan Förhandsreglering nätavgifter och e-tjänsten

Handbok och tillhörande dokument som exempelvis inrapporteringsfiler finns här: Dokument - förhandsreglering av intäktsramar elnät för tillsynsperiod 2020-2023

Observera att de uppgifter som elnätsföretagen rapporterar in nu för år 2023, delvis är desamma som de senare lämnar i samband med inrapporteringen av årsrapporter.

Eventuella frågor om inrapportering av uppgifter för omprövning av intäktsram efter tillsynsperioden skickas till Ei:s e-post för förhandsreglering. Se e-postadress längre ner på sidan.

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00