Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:01:31

Omprövning av intäktsram efter tillsynsperioden 2020–2023 – snart dags för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter

Snart är det dags för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter inför att Energimarknadsinspektionen (Ei) ska ompröva intäktsramen efter perioden 2020–2023.

Senast den 14 april 2024 ska alla elnätsföretag rapportera in uppgifter till Ei för omprövning av intäktsramar efter perioden 2020–2023. Inrapporteringen sker via Ei:s e-tjänst KENT som beräknas öppna den 18 mars.

För att underlätta inrapporteringen tar Ei just nu fram en handbok med instruktioner. Handboken kommer att publiceras i samband med att e-tjänsten för inrapporteringen öppnar.

Varför ska uppgifterna rapporteras in?

Ei fattar beslut om elnätsföretagens intäktsramar i förväg och för fyra år i taget.

Ei:s beslut fattas innan fyraårsperioden börjar för att elnätsföretagen ska veta vad de har att förhålla sig till under perioden. Beslutet grundar sig på uppgifter och prognoser som elnätsföretaget rapporterar in till Ei.

Efter periodens slut ska elnätsföretagen rapportera in det faktiska utfallet för att Ei ska kunna jämföra de prognoser som företaget lämnade inför perioden med det faktiska utfallet och ompröva intäktsramen. Nu ska elnätsföretagen rapportera in det faktiska utfallet för perioden 2020–2023.

Om inrapporteringen

Till inrapporteringssidan och e-tjänsten

Strax innan e-tjänsten öppnar kommer handbok och tillhörande dokument som exempelvis inrapporteringsfiler att finnas här: Dokument - förhandsreglering av intäktsramar elnät för tillsynsperiod 2020-2023

Det är också viktigt att de uppgifter som elnätsföretagen rapporterar in nu för år 2023, är desamma som de senare lämnar i samband med inrapporteringen av årsrapporter.

Andra beslut gällande perioden 2020–2023

De elnätsföretag som väntar på beslut för perioden 2020–2023 efter att Förvaltningsrätten i Linköping återförvisade dessa ärenden till Ei samt de som har begärt omprövning av intäktsramen enligt 5 kap. 25 § ellagen (1997:857), kommer inom kort att få information från Ei via e-post.

Även de elnätsföretag som har fått beslut om särskilt investeringsutrymme för perioden 2020–2023 enligt lagen om särskilt investeringsutrymme (2021:311) kommer inom kort att få information gällande ansökan om ökning av intäktsramen med ett investeringsbelopp. Ei kommer att skicka informationen via e-post.

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL