Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:59:04

Vilka förutsättningar har hushållen att vara flexibla i sin elanvändning? Ny studie presenteras den 1 februari

Under hösten har Energimarknadsinspektionen (Ei) via en konsult, genomfört en studie som tittat på vilka möjligheter småhusägare har att vara flexibla i sin elanvändning. Välkommen att ta del av slutsatserna på ett digitalt seminarium den 1 februari 2024.

Studien har genomförts genom bland annat enkätundersökningar till småhusägare och marknadsaktörer och bygger på ett antal nyckeltal. Syftet har varit att få en bild av hushållens förmåga, möjlighet och vilja att vara flexibla i sin elanvändning.

Den undersökning som genomförts under hösten ger en nulägesbild. Tanken är att en ny undersökning ska göras om ett år eller två för att se hur utvecklingen av efterfrågeflexibilitet ser ut över tid. Syftet är att bidra till en ökad förståelse för vilka möjligheter och utmaningar som finns för hushållen att vara flexibla i sin elanvändning.

Studien, som genomförts av konsultföretaget Ramboll Management Consulting AB, på uppdrag av Ei, förväntas bli klar i slutet av januari. Den 1 februari presenteras slutsatserna på ett digitalt seminarium.

Seminariet riktar sig till alla aktörer/parter som är intresserade av frågor kopplade till efterfrågeflexibilitet.

Anmälan till det digitala seminariet och praktisk information

Datum: Torsdagen 1 februari

Tid: 13.00-14.00

Anmälan: senast den 29 januari 2024: Till anmälningsformuläret Länk till annan webbplats..

Teknik: Seminariet sker digitalt via Microsoft Teams. Ei kommer inte att spela in seminariet, men konsultstudien i sin helhet publiceras efter seminariet på Ei:s webbplats.

Bra att veta: Länk till seminariet skickas ut dagen innan till alla som har anmält sig. Om du anmält dig, men inte fått någon länk, titta om den hamnat in din skräppost. Om inte, var vänlig kontakta EFFEKT-dialogen via e-postadressen längre ner på sidan.

Mer information

Studien har utförts av konsultföretaget Ramboll Management Consulting AB, på uppdrag av Ei. Studien är en del av Ei:s projekt EFFEKT-dialogen. Mer information om EFFEKT-dialogen finns på projektsida.

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL