Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:45:15

Välkommen till EFFEKT-dialogen 25 april – digitalt eller på plats

Den 25 april bjuder EFFEKT-dialogen in till seminarium. På förmiddagen står nättariffer och framtidsspaning på agendan och det går att vara med digitalt eller på plats på World Trade Center i Stockholm. De som anmäler sig till det fysiska mötet fortsätter sedan dagen med rundabordssamtal om regulatoriska sandlådor.

På förmiddagen kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att presentera resultatet av arbetet med hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Under seminariet finns möjlighet att höra om resonemangen bakom resultatet samt att ställa frågor och diskutera de nya reglerna.

Presentationen sker i hybridform där deltagare på seminariet kan lyssna och ställa frågor både på plats i World Trade Center i Stockholm och via länk med chattfunktion.

Därefter hålls en kortare presentation av Ei:s framtidsspaningsprojekt: Vilka trender och utmaningar ser vi? Hur påverkas energimarknaderna och Ei och av exempelvis energiomställningen och de nationella klimatmålen?

För deltagare som är med på distans avslutas dagen efter presentationen av framtidsspaningarna.

Eftermiddagen för dem som deltar på plats

För deltagare som är med på plats fortsätter dagen med lunch och därefter rundabordssamtal om regulatoriska sandlådor fram till klockan 15.00. Eftermiddagens aktiviteter sker uteslutande för deltagare på plats i Stockholm.

Syftet med rundabordssamtalen är att genom dialog undersöka förutsättningar för det kommande projektet om regulatoriska sandlådor som Ei kommer arbeta med genom att rama in och resonera kring potentiella frågeställningar för utformningen av regulatoriska sandlådor i Sverige.

Anmälan: digitalt seminarium om tariffer och framtidsspaning

Anmäl ditt deltagande genom att klicka på anmälningslänken.

Anmälningsformulär för digitalt seminarium. Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag till det digitala seminariet är den 21 april.

Program: Ei berättar om arbetet för att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet och resultatet av arbetet.

Framtidsspaning - vilka trender och utmaningar påverkar energimarknaderna och Ei:s arbete i framtiden, energiomställningen och de nationella klimatmålen?

Datum: 25 april 2022

Tid: 09:00 – 11.30, koppla gärna upp dig lite innan för att försäkra dig om att din teknik fungerar som den ska.

Teknik: Seminariet kommer att sändas live via ei.se. Någon dag innan seminariet får du en länk till livesändningen skickad till den e-postadress du angett vid anmälan.

Anmälan: heldagsseminarium i Stockholm om tariffer, framtidsspaning och regulatoriska sandlådor

Vill du vara med på plats i Stockholm under hela dagen? Det vill säga både på förmiddagsseminariet och vid rundabordssamtalen på eftermiddagen? (Observera att det inte finns möjlighet att vara med på plats enbart under förmiddagen eller enbart under eftermiddagen.)

Antalet platser är begränsat till 50 deltagare.

Anmälan att delta på plats hela dagen. Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag till heldagsseminariet i Stockholm är den 20 april. (Obs, uppdaterat datum för sista anmälningsdag.)

Program förmiddag: Ei berättar om arbetet för att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet och resultatet av arbetet. Framtidsspaning - vilka trender och utmaningar påverkar energimarknaderna och Ei:s arbete i framtiden, energiomställningen och de nationella klimatmålen?

Program eftermiddag: Rundabordssamtal om regulatoriska sandlådor. Diskussion om förutsättningar och potentiella frågeställningar för utformningen av regulatoriska sandlådor i Sverige. Vad vill du skicka med Ei i det kommande arbetet?

Datum: 25 april 2022

Tid: 09.00 – 15.00. Kaffe och avprickning från klockan 08.30.

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm.

Övrig information

Seminariet är kostnadsfritt både för digitala deltagare och för dem som deltar på plats. Fika och lunch serveras till dem som deltar på plats. Observera att förmiddagsseminariet kommer att sändas digitalt. När du anmäler dig behöver du därför godkänna Ei:s hantering av personuppgifter.

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL