Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:21:25

Läget på elmarknaden - vecka 12 2022

Lägre spotpriser i elområde SE3 och SE4. Systempriset ökade med 7 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 38 procent, medan det minskade med 20 respektive 13 procent i elområde SE3 och SE4.

Priserna på EPAD:s ökade med 16,4 procent i elområde SE1 och SE2 medan de minskade i elområde SE3 och SE4 med 155,4 respektive 26,2 procent.

Även terminspriserna på kol och olja ökade under veckan med 0,3 respektive 14,1 procent och terminspriset på gas minskade med 3,7 procent.

Under veckan som gick låg medeltemperaturen flera grader över det normala och nederbörden var en bit över medelvärdet för veckan.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter