Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:04:53

Läget på elmarknaden - vecka 11 2022

Sjunkande priser på kol, olja och gas. Systempriset sjönk med 14 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 2 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset med 25 procent och i SE4 minskade priset med 15 procent jämfört med förra veckan.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten minskade under veckan med 22,9 procent respektive 23,5 procent. Terminspriset för årskontrakten minskade med 4,4 procent.

Under några veckors tid har vi sett en ökning av priset på vissa bränslen, men under föregående vecka minskade terminspriserna på kol och olja med 34,9 respektive 11,1 procent och terminspriset på gas minskade även det med 35,8 procent.

Under veckan som gick var det varmare än normalt medan nederbörden låg under medelvärdet för veckan.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter