Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 09:19:13

Läget på elmarknaden - vecka 10 2022

Fortsatta prisökningar på kol, olja och gas. Systempriset sjönk med 2 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 3 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 11 procent medan det minskade med 9 procent i SE4.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten ökade under veckan med 17,1 procent respektive 18,1 procent. Terminspriset för årskontrakten minskade med 0,9 procent.

Terminspriserna på kol och olja ökade under veckan med 15,4 respektive 7,3 procent och terminspriset på gas ökade med 15 procent.

Under veckan som gick var det varmare än normalt medan nivån på nederbörden låg under medelvärdet för veckan.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter